Gyakran Ismételt Kérdések

Hány éven belül évül el balesetből eredő követelésem?

A baleset időpontjától számított öt éven belül kell érvényesíteni a kárigényt. Amennyiben a károsult súlyosan sérült, úgy attól az időponttól kell számítani az elévülési időt, amikor a sérült olyan helyzetbe került, hogy megtehette volna a kárbejelentést. Amennyiben a biztosítóval már felvették a kapcsolatot, a kárrendezés megkezdődött, úgy mindig az utolsó irattól (levéltől) kell számítani az öt évet.

Adott sérülésre fix összeget térít a biztosító?

Fontos tudni, hogy a felelősségbiztosítás alapján történő kárrendezés nem úgy zajlik, mint egy balesetbiztosítás terhére történő kárrendezés. Itt nincs kikötve, hogy adott sérülésre milyen összegű kártérítést fizet a biztosító. Másrészt a biztosító nem csupán a sérülés tényét veszi tudomásul, hanem a kárigény alapján vizsgálja a sérülésnek a károsult életére való káros kihatását is.

Hozzátartozó vagy barát ittasan vezeti a gépjárművet, a sérült utas bejelentse-e a kárt?

Jelen esetben a sérülés mértékétől függ, hogy érdemes-e kárbejelentést tenni, ugyanis tudni érdemes, hogy ha ittasan, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban okozzák a balesetet, a biztosító visszkeresettel fog élni a balesetet okozó ittas személlyel szemben. Ez azonban csak bizonyos összeghatárig terjed, így súlyos sérülés esetén érdemes előterjeszteni a kárigényt, hiszen ilyen esetben a várható kártérítési összeg minden bizonnyal magasabb, mint az említett összeghatár.

A balesetet okozó gépjárműben megsérült személyek vonatkozásában érvényesíthető-e kártérítés?

Természetesen a vétlen utasoknak – így a balesetet okozó gépjármű vezetőjét kivéve – érvényesíthető kártérítés. Ebben az esetben bizonyos jogcímeken ugyan nem lehet kárigényt előterjeszteni, de ez elenyésző részét képezi a teljes kárigénynek.

Az okozó gépjárműnek nem volt kötelező felelősségbiztosítása, ilyenkor ki rendezi a károkat?

Ebben az esetben a Magyar Biztosítók Szövetsége lesz az illetékes a károk rendezésére, aki a Kártalanítási Számla terhére rendezi a kárigényt. Tudni érdemes, hogy a MABISZ ilyenkor a kifizetett kártérítés összegét az okozó gépjármű tulajdonosától – bizonyos esetekben a gépkocsi vezetőjétől – visszaköveteli.

A bekövetkezett balesetnek nem egy felelőse van, előterjeszthető kárigény?

Természetesen igen. Ebben az esetben a jogalap tisztázása után, a felelősség arányában jár a kártérítés.

Kerékpárosként haladtam szabályosan az úton, mikor egy parkoló autós rámnyitotta az ajtót és elestem. Érvényesíthetek kártérítést?

Jelen esetben az autó, mint veszélyes üzem működését kell vizsgálni. Ha az autó akkor parkolt le, és szálltak ki belőle a személyek, akkor lehet a felelősségbiztosítóval szemben kártérítést érvényesíteni, hiszen a veszélyes üzem működése a motor leállításával, kiszállással és az ajtó becsukásával válik befejezetté.